Rodzic jako współuczestnik terapii  - wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie rodziny