Kształtowanie się mowy dziecka

Okres od poczęcia do narodzin

• Pierwsze trzy miesiące życia płodowego – kształtowanie się ucha jako narządu słuchu oraz strun głosowych.

Okres swoistej mowy dziecięcej – od 3 do 5 roku życia

• Neologizmy
• Okres pytań
• Może wystąpić rozwojowa niepłynność mówienia
• Pojawienie się lub utrwalenie głosek: sz, cz, ż, dż, r
• Pod koniec tego okresu następuje różnicowanie się szeregów głosek: s, z, c, dz – ś, ż, ć, dź – sz, ż, cz, dż oraz r

Okres melodii – od 0 do 1 roku życia

• 2- 6 miesiąc głużenie
• 6-9 miesiąc – gaworzenie
• Od 10 – 12 miesiąca – rozumienie mowy

Jeśli do 7 miesiąca życia dziecko nie zacznie gaworzyć – konieczna jest konsultacja lekarska!!

Okres wyrazu – 0d 1 do 2 roku życia

• 12 -18 miesiąc – zjawisko onomatopei
• Wypowiadanie pierwszych słów
• Wymawianie samogłosek: a, o, u, i, y, e
• Wymawianie spółgłosek: p, pi, b, bi, m, mi, t, d, n, l
• Wymawianie około 300 słów

Jeżeli dwuletnie dziecko nie mówi - pomimo prawidłowego wykonywania poleceń i dobrego kontaktu z otoczeniem – konieczna jest pomoc logopedy!!!

Okres zdania – 0d 2 do 3 roku życia

• Opanowanie przez dziecko około 1000 słów
• Stopniowe, swobodne posługiwanie się mową za pomocą zdań złożonych.
• Wymawianie samogłosek ę, ą
• Spółgłosek: w, wi, f, fi, ś, ź, ć, dź, ń, k, ki, g, gi, ch, chi, j, ł, s, z, dz,

Jeżeli pięciolatek ma problemy z poprawną artykulacją, należy mu pomóc logopedycznie!!!

Dojrzałość szkolna – 6 rok życia

• Mowa dziecka nie budzi żadnych zastrzeżeń br>• Zachowuje właściwy akcent, rytm oraz melodię
• Często dzieci dopiero w szkole dowiadują się, że mają zaburzenia artykulacji, próbują same pokonać te trudności – pojawiają się trudności w nauce szkolnej, związane z czytaniem, pisaniem i rozumieniem
• Te trudności zaczynają różnicować dzieci pod względem możliwości w opanowywaniu materiału szkolnego
• Napotkane trudności powodują wzrost napięcia emocjonalnego, lęk przed szkołą, zaniża się samoocena dziecka to wszystko prowadzi do zniechęcenia się dziecka do dalszej edukacji

Mowa dziecka sześcioletniego uważana jest za istotny wskaźnik różnicujący dzieci na dojrzałe i niedojrzałe do podjęcia nauki szkolnej!!!