Praktyczne porady

1. Mówić jak najwięcej dla malca od pierwszych dni jego życia, w każdej sytuacji.  Mówić ciepłym, serdecznym tonem. Nie należy martwic się, że dziecko nie rozumie ani słowa, wiele się od nas uczy, zapoznaje się z akcentem, rytmem języka.

2. Mówić powoli i wyraźnie. Rodzice muszą mówić poprawnie! Zadaniem rodziców jest dostarczanie prawidłowych wzorców wypowiedzi.

3. Nie połykajmy końcówek, nie spieszmy się. Zachęcajmy dziecko by patrzyło na nas, kiedy mówimy.

4. Dostarczać bodźców dźwiękowych – śpiewać, nucić piosenki, czytać bajki. Czytać trzeba jak najwcześniej i jak najwięcej, wówczas dziecko nauczy się słuchać i skupiać uwagę.

5. Jeśli dziecko źle wymawia jakąś głoskę to nie zachęcajmy go do powtarzania wyrazów zawierających tę głoskę – ponieważ to tylko utrwala złą wymowę. Nie należy też karcić, ani zawstydzać dziecka złą wymową, gdyż to hamuje chęć do mówienia.

6. Wszystkie spółgłoski mówimy bez „y”, np. głoskę „d” wymawiamy krótko „d”, a nie „d-y”!!

7. W okresie kształtowania się mowy, nie należy dziecka leworęcznego zmuszać do pisania prawą ręką, ponieważ zaburza to funkcjonowanie mechanizmu mowy i w konsekwencji może prowadzić do jąkania.

8. Rozwojowi mowy sprzyja karmienie piersią. Ssanie to najlepsze w tym okresie ćwiczenie języka, warg oraz policzków.

8. Rozwojowi mowy sprzyja karmienie piersią. Ssanie to najlepsze w tym okresie ćwiczenie języka, warg oraz policzków.

9. Rodzice winni obserwować dziecko, czy reaguje ono na dźwięki z otoczenia, ponieważ dobry słuch jest warunkiem prawidłowego rozwoju mowy.

10. Uważajmy, żeby nie „gasić” w dziecku skłonności do mówienia. Czasem wystarczy obojętność, brak zrozumienia i czasu na wysłuchanie tego, co dziecko ma nam do powiedzenia, aby zahamować ten proces.

11. Dbajmy więc o mowę naszych dzieci. To od Ciebie Drogi rodzicu zależy ich rozwój. Ponieważ to co robisz dziś dla Twojego dziecka zaowocuje w przyszłości.