Trening słuchowy JIAS- indywidualna Stymulacja słuchu dr K. Johansena dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.


Terapia słuchowa poprawia nie tylko słuch, ale również:
•  Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
•  Czytanie,
•  Rozumienie mowy,
•  Artykulację,
•  Komunikację,
•  Samoocenę,
•  Harmonizuje  napięcie mięśniowe co wpływa na  postawę ciała,
•  Utrzymanie równowagi,
•  Koordynację ruchów,
•  Motorykę.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

W Studio Terapii pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi :
• małymi dziećmi (od 3 r. ż.),
• z opóźnionym rozwojem mowy,
• z dysleksją,
• z ADHD,
• z zaburzeniami koncentracji,
• z zaburzeniami  uwagi słuchowej,
• z zaburzeniami percepcji słuchowej,
• z trudnościami w zrozumieniu i  zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
• z porażeniem mózgowym,  
• z osobami, które wykazują nadwrażliwość na  dźwięki,
• osobami ze spektrum autyzmu.
Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:
•  częste zapalenia ucha środkowego,
•  częste sączkowanie uszu,
•  genetyczne dyspozycje np. dysleksja.
•  wcześniactwo,
•  niedotlenienie w czasie porodu. 

W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania. Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, gdyż odbywa się ona  u dziecka w domu, jak również znacznie niższy koszt w porównaniu z  innymi terapiami słuchowymi. Jest  programem opierającym się na szczegółowej wykonywanej na audiometrze diagnozie,  istotnych dla procesu uczenia się aspektów słyszenia i  uwagi słuchowej. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny  program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów  muzycznych. Program dźwiękowy   nagrywany jest  na  płyty CD. Wystarczy 10 – 15  minut słuchania  w ciągu dnia w domu lub  szkole  przez słuchawki. Postępy terapii  słuchu są kontrolowane co  4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem  dziecko otrzymuje  nową specjalnie dla niego przygotowana   płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji  trwa 6-10 miesięcy. Terapia  kończy się  powoli poprzez zmniejszanie liczby dni  i czasu słuchania płyt. Stymulacja słuchowa  wg  dr Kjelda Johansena  poprawia  centralne przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli  u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy  z prawidłowym  różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych. W konsekwencji często pojawiają się trudności w  rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach   pisemnych.