Indywidualna Stymulacja Słuchu

Trening słuchowy JIAS- indywidualna Stymulacja słuchu dr K. Johansena dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko słuch, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

W Studio Terapii pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi :

 • małymi dziećmi (od 3 r. ż.),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • osobami ze spektrum autyzmu.

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja.
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu.

W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania. Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, gdyż odbywa się ona u dziecka w domu, jak również znacznie niższy koszt w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi. Jest programem opierającym się na szczegółowej wykonywanej na audiometrze diagnozie, istotnych dla procesu uczenia się aspektów słyszenia i uwagi słuchowej. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Wystarczy 10 – 15 minut słuchania w ciągu dnia w domu lub szkole przez słuchawki. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowana płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-10 miesięcy. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt. Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych. W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach pisemnych.