Terapia pedagogiczna

Specajlistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwojou i zachowania. Terapia pedagogiczna adresowana jest do dzieci:

  • Z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Z uposledzeniem umysłowym
  • Z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych
  • Z zakłóceniem i opóźnieniem w rozwoju ruchowym
  • Z zaburzneimi mowy
  • Z zaburzeniem zdolności matemetycznych

 

Celem terpaii pedagogicznej jest:

  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji