Terapia ręki

Są to ćwiczenia, których głównym celem jest usprawnianie tych funkcji percepcyjno–motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom samoobsługi oraz poprawę sprawności manualnej rąk. Sprawność ta jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej dziecko może bez większych problemów wykonywać zadania wymagające precyzyjnych ruchów dłoni, a prawidłowa sprawność rąk pozwala dziecku być samodzielnym, pisać oraz malować.

Musimy pamiętać, że terapii ręki nigdy nie zaczynamy od rysowania szlaczków – to etap końcowy, którego nie obejmują już nasze ćwiczenia.

Terapia ręki jest wskazana dla dzieci, które wykazują:

  • trudności z planowaniem motorycznym oraz uczeniem się nowych czynności manualnych
  • obniżony poziomem graficzny pisma
  • problemy z nauką samoobsługi(ubieranie się, mycie zębów, korzystanie z toalety)
  • trudności w dostosowaniu siły do wykonywanego zadania ruchowego
  • niechętnie wykonują czynności precyzyjne takie jak pisanie, rysowanie, malowanie, mają trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami
  • czynności manipulacyjne wykonują wolno, nieprecyzyjnie
  • trudności w koordynacji ruchów rąk, dłoni i palców, problemy z napięciem mięśniowym
  • trudności z obustronną koordynacją ruchową i koordynacją wzrokowo-ruchową
  • dzieci ze wzmożoną wrażliwością na bodźce pochodzące z systemu czucia powierzchniowego