Diagnoza dojrzałości szkolnej

Tempo rozwoju jest czynnikiem indywidualnym. Oznacza to, że do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci o róznym poziomie przygotowania do nauki. Celem diagnozy dojrzałości szkolnej jest określenie poziomu przygotowania dziecka do nauki.

Diagnoza obejmuje następujące obszary:

  • Podstawowe wiadomości dotyczące dziecka

  • Lateralizacja

  • Umiejętności matematyczne

  • Umiejętność analizy i syntezy słuchowej

  • Czytanie

  • Pamięć i myslenie

  • Percepcja wzrokowa i sprawność manualna

  • Komunikowanie się