O Mnie

Anna Sieradzka

Neurologopeda, Psycholog, Glottodydaktyk, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Johansen – IAS, wykładowca w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku

W 2005 roku ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na Wydziale Pedagogika Specjalna – kierunek Logopedia, a w 2008 roku studia na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii.
Od 2007 roku prowadzi Studio Terapii Logopedyczno Pedagogicznej, pracuje również w Poradni Sensum Mobile w Warszawie prowadzonej przez Zbigniewa Przyrowskiego (jako logopeda i terapeuta integracji sensorycznej).
Prowadzi również zajęcia na Wyższej Uczelni im. Pawła Włodkowica w Płocku z pedagogiki (m.in. metodyka oddziaływań rewalidacyjnych, diagnoza rozwoju funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych).
Jest autorką wielu publikacji dotyczących integracji sensorycznej oraz logopedii oraz autorką pomocy dydaktycznych (jak Sensokarty, Paluszkowe patyczki, Filcaki).

Ukończyła m.in kursy w zakresie:

  • Diagnoza Integracji Sensorycznej
  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Diagnoza dojrzałości szkolnej
  • Terapia poznawczo-behawioralna
  • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS
  • Wczesna Interwencja Terapeutyczna
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – /MFDR/

Przedmiotem jej zainteresowań jest przede wszystkim występowanie wybiórczości jedzenia u dzieci, terapeutyczne karmienie oraz wpływ integracji sensorycznej na opóźniony rozwój mowy u dzieci.