O Mnie

Anna Sieradzka

Neurologopeda, Psycholog, Glottodydaktyk, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Johansen – IAS, wykładowca w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W 2005 roku ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na Wydziale Pedagogika Specjalna – kierunek Logopedia, a w 2008 roku studia na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii.
Od 2007 roku prowadzę prywatny gabinet Studio Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej. Przez wiele lat pracowałam również w Poradni Sensum Mobile w Warszawie prowadzonej przez Zbigniewa Przyrowskiego (jako logopeda i terapeuta integracji sensorycznej).
Prowadziłam również zajęcia na Wyższej Uczelni im. Pawła Włodkowica w Płocku z pedagogiki (m.in. metodyka oddziaływań rewalidacyjnych, diagnoza rozwoju funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych).

W 2016 roku ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, wydział nauk o zdrowiu kierunek neurologopedia kliniczna.
Jestem autorką wielu publikacji dotyczących integracji sensorycznej oraz logopedii oraz autorką pomocy dydaktycznych (jak Sensokarty, Paluszkowe Patyczki, Filcaki).

Od kilku lat również prowadzę szkolenia głównie z integracji sensorycznej.

Ukończyłam m.in kursy w zakresie:

 • Diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia ręki
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Neuroflow
 • Metody krakowskiej
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS
 • Wczesna Interwencja Terapeutyczna
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – /MFDR/

 

Preferuję globalne podejście do pacjenta. Specjalizuję się w diagnozowaniu i terapii integracji senorycznej, terapii opóźnionego rozwoju mowy, terapii ręki, przygotowywaniem dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Prowadzę terapię z dziećmi, które są dotknięte różnymi dysfunkcjami. Moimi pacjentami są dzieci: ze specyficznymi problemami w uczeniu się, z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi, chorobami genetycznymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Moimi pacjentami są nie tylko dzieci ale również i osoby dorosłe z zaburzeniami mowy, pacjenci z afazją oraz z dyzartrią.