Studio Terapii

Sensokarty

O NAS

Studio Terapii powstało z myślą niesienia pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Prowadzimy terapię i diagnozę dzieci w różnym wieku.
Z naszej pomocy korzystają dzieci z dyskretnymi nieprawidłowościami jak również dzieci z: trudnościami w nauce, obniżonym poziomem grafomotorycznym, opóźnieniem psychoruchowym, ADHD, zespołami genetycznymi, autyzmem, zaburzeniami mowy i wiele innych.

Pracujący w Studio Terapii terapeuci posiadają wysokie kompetencje zawodowe, bogate doświadczenie w terapii dzieci z różnymi dysfunkcjami oraz ciągle poszerzającymi swoje kwalifikacje – uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach oraz superwizjach.

Bardzo serdecznie zapraszam na diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej, Studio dysponuje dwiema bardzo dobrze wyposażonymi salami do terapii integracji sensorycznej oraz jedną salą do terapii logopedyczno-pedagogicznej

Regulamin

Zespół