MFDR

W studio terapii dokonujemy oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia. Po dokonanym badaniu wykreslamy indywidualny profil rozwojowy. Na podstawie, którego można stwierdzić czy dziecko rozwija się prawidłowo czy może jego rozwój jest nieharmonijny lub zaburzony. W przypadku zakłóceń rozwojowych wprowadzamy tzw wczesną interwencję terapeutyczną a także konstruujemy indywidulany program terapeutyczny.

Pierwszy rok życia obejmuje diagnozę w zakresach:

 • Diagnostyka „wieku raczkowania”

 • Diagnostyka „wieku siadania”

 • Diagnostyka „wieku chodzenia”

 • Diagnostyka „wieku chwytania”

 • Diagnostyka „wieku percepcji”

 • Diagnostyka „wieku mówienia”

 • Diagnostyka wieku „rozumienia mowy”

 • Diagnostyka „wieku rozwoju społecznego”

Drugi i trzeci rok życia obejmuje diagnozę w zakresach:

 • Diagnostyka wieku chodzenia

 • Diagnostyka wieku sprawności manualnej

 • Diagnostyka wieku percepcji

 • Diagnostyka wieku mówienia (mowa czynna)

 • Diagnostyka wieku rozumienia mowy

 • Diagnostyka wieku społecznego

 • Diagnostyka w zakresie samodzielności

 

Od trzeciego do szóstego roku życia diagnoza obejmuje zakresy:

 • Motoryka precyzyjna

 • Inteligencja wzrokowa

 • Mowa

 • Rozumienie liczb

 • Samodzileność

 • Logika