Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą.

Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym podczas specyficznych aktywności kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Aby następowała poprawa w organizacji OUN podczas terapii są stosowane takie ćwiczenia, które będąc właściwym „wyzwaniem” dla dziecka są stymulujące dla mózgu. Ćwiczenia muszą być dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka.

Prowadzimy terapię integracji sensorycznej według najwyższych standardów. Poszerzamy stale swoje kompetencje zawodowe. Studio terapii dysponuje dwiema, bardzo dobrze wyposażonymi salami do terapii.

Z problemów z zakresu intergacji sensorycznej dzieci nie wyrosną! One będą rosły razem z nimi. Dlatego ważne jest wczesne wykrycie nieprawidłowości i objęcie dziecka terapią SI.