MFDR

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to metoda oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia. Metoda ta jest oparta na ocenie i interpretacji zachowania dziecka. Pozwala ona na wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych umożliwia wprowadzenie wczesnej rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej, dając dziecku jedyną i niepowtarzalną szansę na wyrównanie lub skompensowanie zaburzonego rozwoju.

MFDR stanowi diagnostykę bazową, to nie tylko metoda dedykowana dzieciom ze stwierdzonymi deficytami, to również doskonałe narzędzie w profilaktyce zaburzeń rozwojowych. MFDR gwarantuje wczesną diagnostykę zaburzeń rozwojowych, tylko wczesne rozpoznanie dysfunkcji psycho-ruchowych oraz wprowadzenie stymulacji rozwojowej i funkcjonalnej daje ogromną szansę na wyrównanie deficytów rozwojowych i normalizację rozwoju dziecka.

W studio terapii dokonujemy oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia. Po dokonanym badaniu wykreślamy indywidualny profil rozwojowy. Na podstawie, którego można stwierdzić czy dziecko rozwija się prawidłowo czy może jego rozwój jest nieharmonijny lub zaburzony. W przypadku zakłóceń rozwojowych wprowadzamy tzw wczesną interwencję terapeutyczną a także konstruujemy indywidualny program terapeutyczny.